O obci

Obec Křižanov

Obec Křižanov leží ve východní části píseckého okresu v nadmořské výšce 488m. Sousedí s katastry obcí Bernartice, Veselíčko, Branice, Okrouhlá a Sepekov. Severovýchodně nad obcí se zdvihá Vlčí vrch o výšce 513m s rozhledem ve směru jižním až severozápadním.

Ve středověku patřila k majetku premonstránského kláštera v Milevsku. Od r. 1431 byla obec spravována rožmberským, později švamberským úřadem na Zvíkově. R. 1570 Švamberkové zastavili ves majiteli Veselíčka a tento ji v r. 1575 kou-­‐ pil. Od té doby do konce 2. světové války měly obce Křižanov a Veselíčko společné dějiny. Nejstarší místní památkou je morový sloup se sochou Panny Marie s Ježíš-­‐ kem z roku 1678.

Rozloha katastrálního území je 335 ha, z toho je les 10 ha. Součástí katastru je restituovaný rybník Prachov o výměře 20 ha s několika přilehlými rodinnými usedlostmi, u jedné je malý soukromý kemping. Další dva malé rybníky obhospodařuje místní podílnický rybářský spolek. Odchované ryby slouží pro spotřebu místním občanům.

Obec má zemědělský charakter. Mimo to je zde jedna truhlářská dílna a malý pneuservis.

V současnosti má obec 101 obyvatel, což je z dlouhodobějšího hlediska mír-­‐ ný nárůst. Část ekonomicky činných obyvatel pracuje v zemědělství, ostatní do práce dojíždějí. Pracovní příležitosti poskytuje 7 km vzdálené Milevsko a 3 km vzdálené Veselíčko. V obci je prodejna základních potravin, hasičský klub a společenský sál v bu-­‐ dově obecního úřadu. Škola, zdravotnická zařízení a ostatní služby jsou v Milevsku, kam je z obce dobré autobusové spojení.

Aktivně zde působí Sbor dobrovolných hasičů, založený v r. 1898 a Myslivec-­‐ ké sdružení. Mladí hasiči se aktivně zapojují do života obce. Již dlouhou tradicí je stavění máje, společný výlov rybníka s následnými rybími hody. Dále je pořádána oblíbená Anenská pouť s taneční zábavou na venkovním parketu.

V obci je 30 trvale obydlených domů, dalších 15 slouží k rekreaci. Dále je zde budova Obecního úřadu s hasičskou zbrojnicí a víceúčelová budova s prodejnou, hasičským klubem a dvěma obecními byty.

Obec není průjezdná. Silnice IV. třídy zde končí, čímž je dán značný dopravní klid v obci. Silnice v rozsahu obce byla pokryta novým povrchem v letech 2008 a 2010, silnice od obce k silnici č. 105 na nový povrch čeká.

V Křižanově, leden 2011.