Projekty

Oprava obecní budovy č.p. 1 v obci Křižanov

 

Oprava obecní budovy č.p. 1 v obci Křižanov

 

Popis:

V měsíci červnu 2021 započala oprava budovy obecního úřadu. Jako první došlo
k výmalbě vnitřních prostorů kanceláře obecního úřadu. Dále pak bylo
zakoupeno lino a nábytek do kanceláře obecního úřadu. V měsíci červenci
pokračovala realizace projektu výmalbou ostatních vnitřních prostor
(zasedací místnost a společenská místnost). S ohledem na počasí byla
opravena a natřena fasáda budovy. Došlo také k nátěru okapů, venkovního
schodiště a k opravě podhledů obecní budovy.

 

Termín realizace akce (od-do) dle uzavřené smlouvy se zhotovitelem akce (či
dodatku ke smlouvě):

17.6.2021 - 2.8.2021


Celkové výdaje akce:

157 754,97 Kč


Výše poskytnuté neinvestiční dotace:

84 000 Kč


Procentuální podíl dotace stanovený ve smlouvě o poskytnutí dotace:

60%

 

Stav před opravou:

Oprava obecní budovy č.p. 1 v obci Křižanov

 

Stav po opravě:

Oprava obecní budovy č.p. 1 v obci Křižanov