Úřední deska

Veřejná vyhláška

Doručení návrhu 13. aktualizace zásad územního rozvoje Jihočeského kraje a oznámení o veřejném projednání návrhu 13. aktualizace zásad územního rozvoje Jihočeského kraje zkráceným postupem